Bai du thi tìm hiểu luật khiếu nại tố cao

7 15 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 08:13

... việc khiếu nại thực đơn đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa người khiếu nại; tên, địa quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý khiếu nại yêu cầu người khiếu nại. .. phụ trách Luật Khiếu nại, tố cáo Nghị định số 136/2006/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Khiếu nại, tố cáo Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Khiếu nại, tố cáo quy... định pháp luật + Được khiếu nại tiếp khởi kiện vụ án hành tòa án theo quy định Luật Khiếu nại - tố cáo pháp luật tố tụng hành + Rút khiếu nại giai đoạn trình giải Nghĩa vụ: + Khiếu nại đến người
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai du thi tìm hiểu luật khiếu nại tố cao, Bai du thi tìm hiểu luật khiếu nại tố cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn