Nghiên cứu phẫu thuật cắt dịch kính điều trị lỗ hoàng điểm tt

25 15 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 05:21

... các yếu tố liên quan - Thời gian xuất lỗ hoàng điểm - Nguyên nhân lỗ hoàng điểm - Kích thước lỗ hoàng điểm - Giai đoạn lỗ hoàng điểm - Chỉ sớ lỗ hồng điểm (MHI) Chương 3: KẾT QUẢ 3.1 Đặc... của lỗ hoàng điểm Nếu màng dịch kính sau tách khỏi hớ trung tâm sau hình thành lỗ hoàng điểm giai đoạn 1, lỗ hoàng điểm ngừng phát triển đến giai đoạn khoảng 50% I.2.2 Lỗ hoàng điểm. .. lỗ hoàng điểm cận thị có 4/76 mắt (5,3%), có 2/4 mắt (50%) lỗ hoàng điểm đóng hoàn toàn, mắt (25%) lỗ hoàng điểm đóng phần, mắt (25%) không đóng Biểu đồ 3.4 Nguyên nhân lỗ hoàng điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phẫu thuật cắt dịch kính điều trị lỗ hoàng điểm tt , Nghiên cứu phẫu thuật cắt dịch kính điều trị lỗ hoàng điểm tt , - Thực hiện trao đổi khí dịch, sau đó bơm khí nở vào buồng dịch kính. Sử dụng khí nở SF6 hoặc C3F8, được bơm bằng kim 26G hoặc 30G qua đường củng mạc rìa ở vùng pars plana.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn