Tự đào giếng trước khi chết khát

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 23:01

Cinque TerreThị Trường Hối Đoái Tác giả : PGS. TS Lê Văn TưThể Loại : Kinh Tế Quản LýLượt xem : 5168 Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.Cuốn sách đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan đến thị trường hối đoái, từ các vấn đề cơ bản và đơn giản nhất đến các vấn đề phức tạp liên quan đến các nghiệp vụ hối đoái, kinh doanh tiền tệ và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh tiền tệ. ... lạc bạn cách thông minh – c ần gi ữ, nên b ỏ? Bạn làm bạn khơng có kỹ giao tiếp t ốt? Tự đào giếng trước chết khát “bốn yếu tố mạng lưới quan h ệ - RISK: Reciprocity – Có có l ại, Interdependency... quan hệ bạn, tất c ả d ẫn so sánh v ới b ước, c ũng nh l ưu ý kèm bạn tiến hành đào giếng để đảm bảo khơng “ch ết khát Về tác giả: Harvey Mackay tác gi ả ưa chu ộng nh ất, tác gi ả c cu ốn sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Tự đào giếng trước khi chết khát, Tự đào giếng trước khi chết khát

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn