Unit 7 anh văn chuyên ngành kinh tế

8 36 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 22:32

... tín dụng Đổi lại, điều làm cho nhiều người gia tăng nợ cuối trả được, gây vấn đề với cán cân kinh tế tín dụng cá nhân Vấn đề thực với thẻ tín dụng số tiền nợ phải trả lại, cách này, chi phí cao... giáo khoa học kỳ đắt tiền thứ cho xe Ngồi ra, thẻ tín dụng giúp cho trường hợp khẩn cấp hóa đơn y tế tai nạn Một khoản hoàn trả có trách nhiệm thẻ tín dụng cho phép chủ thẻ phù hợp với sống cao... risks • Dịch Đoạn 1: Ngày nay, thẻ tín dụng phổ biến nước ta Thẻ tín dụng thẻ nhựa nhỏ ngân hàng, doanh nghiệp, v.v., cho phép chủ sở hữu mua hàng hóa dịch vụ theo tín dụng Nói chung, thẻ tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 7 anh văn chuyên ngành kinh tế, Unit 7 anh văn chuyên ngành kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn