Bài tập quản trị quốc tế

20 13 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 21:32

... thuỷ sản VN  Trong năm 199 9-2 000 lượng cá Tra cá Basa VN xuất sang Mỹ tăng nhanh chóng làm cho nhà ni Nheo Mỹ lo ngại  Ngày 28/ 02/2002, Hiệp hội chủ trang trại Mỹ - CFA DN chế biến thực phẩm... DOC định đánh thuế chống bán phá giá lên cá Tra cá Basa phi lê đông lạnh từ VN từ 34.66% đến 63 .88 %  Câu hỏi: Vì Mỹ lại đánh thuế chống bán phá giá cá Tra Basa xuất VN? DN VN cần có hành động... thuật: Khi vụ kiện xảy cần chủ động tự yêu cầu tham gia (tự giới thiệu trước quan điều tra); tích cực hợp tác với quan điều tra chủ động thực quyền nghĩa vụ tố tụng trình điều tra để tính biên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập quản trị quốc tế, Bài tập quản trị quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn