Câu hỏi hay trong dạy học

3 29 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 19:30

... hợp với nội dung cụ thể câu hỏi không chút gượng ép, giả tạo, kịch mà lại khơng kịch tí Tạo tâm nghe đáp học sinh trả lời Khi câu hỏi tung ra, giáo viên muốn có nhiều học sinh giơ tay xin nói... giáo viên muốn có nhiều học sinh giơ tay xin nói mong có nhiều em nói đúng, nói hay Song có giáo viên phát câu hỏi lại khơng chăm đón chờ ý kiến em mà lại làm việc khác như: lau bảng, nhìn giáo... thấy câu trả lời bị rẻ rúng, khơng có giá trị việc góp phần khám phá sáng tạo, cảm thụ tác phẩm làm tiến triển học Tâm thích nói, thích nghĩ em bị sững lại Để tình trạng khơng xảy ra, phát ngôn câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi hay trong dạy học , Câu hỏi hay trong dạy học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn