ĐẶC điểm của THI PHÁP TRUYỆN cười

11 20 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 18:25

... Toàn yếu tố thi pháp truyện cười kết cấu, nhân vật, ngơn ngữ…đều phục vụ mục đích gây cười 2.1 Nhân vật truyện cười 2.1.1 Đặc điểm chung nhân vật truyện cười Nhân vật (chính) truyện cười khác... cốt truyện truyện cười (khác với thể loại truyền thuyết, truyện cổ tích,… truyện cười khơng có dị bản), thêm bớt chi tiết (với truyện cười, thừa chi tiết truyện lỗng, nhạt, thi u chi tiết cười. .. sử đặc thù nó…đều biểu lộ rõ ràng, trọn vẹn 2.3 Kết cấu truyện cười 2.3.1 Đặc điểm kết truyện cười Cái cười, ta biết, đòi hỏi hai điều kiện: – có tượng buồn cười (điều kiện cần), – người cười
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC điểm của THI PHÁP TRUYỆN cười , ĐẶC điểm của THI PHÁP TRUYỆN cười

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn