Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập đọcĐất Cà Mau

6 18 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 18:13

... lời theo ý sau: câu hỏi: Vào mùa mưa (tháng ba, tháng + Vào mùa mưa khoảng tháng ba, tháng 4), mưa Cà Mau có khác thường? tư, mưa Cà Mau thất thường: sáng nắng chiều mưa, nắng mà mưa đổ xuống... vùng đất Cà Mau với rặng bần, bình bát, đước mọc xanh rì Nhà cửa người dân vùng Cà Mau dựng dọc theo bờ kênh, hàng đước xanh rì Từ nhà sang nhà người ta phải cầu bắc thân - GV nói tiếp: Cà Mau mảnh.. .Mau đồ Cà Mau đồ - GV đưa tranh minh họa phóng to nói: Mỗi vùng đất có đặc điểm thiên nhiên người khác Đây ảnh minh họa cho tập đọc Đất Cà Mau Các em quan sát cho biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập đọcĐất Cà Mau, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Tập đọcĐất Cà Mau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn