Luận văn thạc sĩ nghiên cứu và xây dựng một số hệ đo mưa ứng dụng vào hệ thống cảnh báo trượt đất

52 23 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 17:57

... rẻ Chương 4: Ứng dụng hệ đo mưa vào hệ thống cảnh báo trượt đất 11 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ TRƯỢT ĐẤT, CÁC HỆ ĐO MƯA VÀ HỆ THỐNG CẢNH BÁO TRƯỢT ĐẤT 1.1 Tổng quan trượt đất Trượt lở đất đá dạng tai... đề tài: Nghiên cứu xây dựng số hệ đo mưa ứng dụng vào hệ thống cảnh báo trượt đất  MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Với đề tài này, số hệ đo mưa khác giới thiệu Sau đề tài tập trung nghiên cứu hệ đo mưa WS-3000... CÔNG NGHỆ PHẠM ĐỨC HUY NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MỘT SỐ HỆ ĐO MƯA ỨNG DỤNG VÀO HỆ THỐNG CẢNH BÁO TRƯỢT ĐẤT Ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử, Truyền Thông Chuyên ngành: Kỹ Thuật Điện Tử Mã số: 60520203
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ nghiên cứu và xây dựng một số hệ đo mưa ứng dụng vào hệ thống cảnh báo trượt đất , Luận văn thạc sĩ nghiên cứu và xây dựng một số hệ đo mưa ứng dụng vào hệ thống cảnh báo trượt đất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn