Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chúng kiến hoặc được tham gia

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 17:56

... câu chuyện nêu tên câu chuyện chuyện mà em định kể định kể để lớp ghi nhớ bình chọn - Trước thi kể GV dán lên bảng tiêu - HS đọc tiêu chí đánh giá: chí đánh giá kể chuẩn bị sẵn gọi + Nội dung kể. .. chứng kiến tham gia Sau kể, HS nêu câu hỏi trao đổi, thảo luận với nội dung, ý nghĩa câu chuyện, tình cảm, thái độ, thân cảnh đẹp - GV gọi HS xung phong thi kể - HS xung phong tham gia thi kể chuyện. .. chuyện định kể TaiLieu.VN Page - GV cho HS kể chuyện theo nhóm đơi - HS kể chuyện theo nhóm Hai HS đến nhóm nghe HS kể, hướng dẫn, quay lại với kể cho nghe góp ý nội dung, lời kể cho HS câu chuyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chúng kiến hoặc được tham gia, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chúng kiến hoặc được tham gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn