Phân loại cơn động kinh trong thực hành lâm sàng của liên hội chống động kinh quốc tế (ILAE)

15 25 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:53

... cục Liên Hội Chống Động Kinh Quốc Tế (ILAE), thông qua Hội đồng Bảng phân loại Thuật ngữ, phát triển bảng  phân loại có giá trị động kinh (seizure) bệnh động kinh (epilepsy) Dựa đề xuất tái phân. .. nhà lâm sàng định đặc điểm động kinh giả động kinh Bước phân loại động kinh The Task Force định nghĩa theo thực hành loại động kinh phân nhóm cách hữu ích đặc điểm cho mục đích kết nối thực hành. .. bệnh nhân mê phân nhóm động kinh theo đặc điểm EEG Mục đích chủ yếu bảng phân loại để cung cấp khung kết nối với thực hành lâm sàng Các kiểu động kinh liên quan đến thực hành lâm sàng người; ngược
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân loại cơn động kinh trong thực hành lâm sàng của liên hội chống động kinh quốc tế (ILAE), Phân loại cơn động kinh trong thực hành lâm sàng của liên hội chống động kinh quốc tế (ILAE)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn