LUYEN TU VA CAU LOP 2

44 18 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:16

... bài.Chuẩn bị tun 23 Tu n 23 năm 20 11 Luyện từ câu - HS đọc - Nêu yêu cầu - HS làm - HS đọc lại - Hết câu phải dùng dấu chấm Chữ đầu câu phải viết hoa Thứ t ngày 16 tháng 02 Từ ngữ muông thú Đặt 27 trả... học làm tập li 29 Tu n 24 năm 20 11 Luyện từ câu Tiết: Thứ t ngày 23 tháng 02 Từ ngữ vỊ loµi thó – DÊu chÊm, dÊu phÈy I/ Mục tiêu - Nắm số loài thú tên, đực điểm loài vật (BT1, BT2) - Biết đặt... BT2) 2. Rèn kĩ sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi.( BT3 ) II/Đồ dùng dạy học -Bảng phụ ghi BT2, BT3 -VBT III/ Hoạt động dạy học 1/ Kiểm tra cũ (5') GV kiểm tra 2, học sinh làm lại tập 1, tu n 13 2/
- Xem thêm -

Xem thêm: LUYEN TU VA CAU LOP 2, LUYEN TU VA CAU LOP 2, Bài 2- Cho HS thảo luận nhóm. Sau đó gắn đúng tên các loài chim vào các câu thành ngữ tục ngữ.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn