MON KE CHUYEN LOP 2

41 16 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:13

... Tuần 24 Thứ ba ngày tháng năm 20 10 Quả tim khØ KĨ chun : TiÕt: I/ Mục tiêu 1.Rèn kĩ nói: - Dựa theo tranh kể lại đoạn câu chuyện 27 - HS khá, giỏi biết phân vai để dựng lại câu chuyện (BT2) 2. Rèn... mục tiêu tiết học 2. Hướng dẫn kể chuyện 2. 1.Kể lại đoạn lời em Hdẫn học sinh: Kể ý chuyện, thay đổi, thêm bớt từ ngữ, tưởng tượng thêm chi tiết GV nhận xét, dẫn thêm cách kể 2. 2.Kể phần câu chuyệndựa... 1/ Kiểm tra cũ: - 2học sinh kể lại câu chuyện: Sự tớch cõy vỳ sa 2/ Dy bi mi Hoạt động thầy Hoạt động trò HTB 1.Gii thiu bi: GV nêu mục tiêu tiết học 2. Hướng dẫn kể chuyện 2. 1.Kể đoạn mở đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: MON KE CHUYEN LOP 2, MON KE CHUYEN LOP 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn