CHINH TA LOP 2 t10 18

51 13 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:10

... lỗi viết 27 lười nhác HTĐB lại - Nhn xột tit hc Tuần 12 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 20 10 Mẹ Chính tả ( tập chép ) 28 TiÕt 24 I/ Mục tiêu - Chép xác tả , trình bày dòng thơ lục bát Làm BT2 ; BT(3)... Viết sẵn đoạn viết, tập 2, 3 - Bút dạ, giấy III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) 22 ngµy 02 GV:Đọc từ: - HS lên bảng viết – lớp viết b/c bé ngã, ngả mũ, chim s, vui v 2/ Dy bi mi: (30) Hoạt... tập 2, 3 24 III/ Hoạt động dạy học: 1/ Kiểm tra cũ: (5’) HS lên bảng viết – lớp viết b/c Màu nhiệm ruộng vườn Móm mém dang tay - Nhn xột 2/ Dy bi mi: (30) Hoạt động thÇy HĐ1/GT bài: - Ghi đầu H 2/
- Xem thêm -

Xem thêm: CHINH TA LOP 2 t10 18, CHINH TA LOP 2 t10 18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn