BÀI tập LUYỆN từ và câu LOP 2

12 24 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 14:06

... ………………………………………… …………………………… ……… …… BÀI TẬP LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tên:……………… ( Tuần 16 ) Lớp:……………… 1.Nối từ bên trái với từ trái ngược nghĩa với từ bên phải viết cặp từ trái nghĩa vào chỗ trống cao chậm ………………………………………... nồi cơm sôi lọc bọc ấm nước reo ù ù Tên:……………… BÀI TẬP LUYỆN TỪ VÀ CÂU Lớp: ……………… ( Tuần 12 ) 1.Tìm từ phù hợp điền vào chỗ trống để tạo thành câu a) Cha mẹ ………………………… b)Trong nhà, phải ………………………...Tên:……………… Lớp: ……………… BÀI TẬP LUYỆN TỪ VÀ CÂU ( Tuần 11 ) 1.Tìm viết từ vào chỗ trống theo yêu cầu sau: a) Từ đồ dùng để nấu ăn nhà: ……………………………………………………………………… …………………… b )Từ đồ dùng để phục vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập LUYỆN từ và câu LOP 2, BÀI tập LUYỆN từ và câu LOP 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn