Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập làm vănLuyện tập làm đơn

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:30

...Gọi HS đọc đơn HS làm VBTTV Lớp NX,sửa sai HĐ3 :củng cố ,dặn dò Bình đơn , đủ, hay -NX tiết học -Chuẩn bị cho tiết TLV lập dàn ý Tả người
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập làm vănLuyện tập làm đơn, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Tập làm vănLuyện tập làm đơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn