Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuĐại từ xưng hô

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:24

... tìm từ địa phương, GV giúp HS phát biểu hiểu ngay) HĐ3:Hướng dẫn HS thực hành Bài Thảo luận nhóm Đại diện nhóm phát biểu +Thỏ xưng ta ,gọi rùa em: kiêu căng ,coi thường người khác Bài +Rùa xưnglà... tôi, gọi thỏ anh :tự trọng , lịch với Thỏ HS làm việc cá nhân –VBT Gợi ý : HS cần đọc kĩ từ ngữ Thứ tự từ cần điền :tơi, tơi, nó, tơi, nó, cho để nắm nội dung đoạn đối thoại HĐ4 :củng cố ,dặn... miệng GV rút KL3 phần ghi nhớ +Cơm: tự trọng , lịch với người đối thoại +Hơ Bia: kiêu căng , thô lỗ ,coi thường người đối thoại Bài 3: Tổ chức theo hình thức trò chơi +VD : “ Truyền điện ”
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuĐại từ xưng hô, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuĐại từ xưng hô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn