Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuĐại từ xưng hô

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:24

... ,coi thường người khác +Rùa xưnglà tôi, gọi thỏ anh :tự trọng , lịch với Thỏ Bài HS làm việc cá nhân –VBT Gợi ý : HS cần đọc kĩ từ ngữ cho để nắm nội dung đoạn đối Thứ tự từ cần điền :tôi, tơi, nó,... tìm từ địa phương, GV giúp HS hiểu ngay) HĐ3:Hướng dẫn HS thực hành Bài Thảo luận nhóm Đại diện nhóm phát biểu -Với thầy cơ:em ,con -Với bố , mẹ:… Lớp NX bạn sai ,bạn sau phát biểu +Thỏ xưng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuĐại từ xưng hô, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Luyện từ và câuĐại từ xưng hô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn