Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Chính tảNghe, viết: Luật bảo vệ môi trường

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:21

...( GV khen HS tìm từ hay) H 5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Chính tảNghe, viết: Luật bảo vệ môi trường, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 11 bài: Chính tảNghe, viết: Luật bảo vệ môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn