Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Chính tảNghe,viết: Mùa thảo quả

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 11:10

...Vậy qua cách thay phụ âm ,chúng ta thấy viết sai phụ âm nghĩa chúng hồn tồn thay đổi H 5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết -xóc:đòn xóc, xóc xóc đồng xu -xói:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Chính tảNghe,viết: Mùa thảo quả, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Chính tảNghe,viết: Mùa thảo quả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn