Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về quan hệ từ

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:23

... có thêm số quan hệ từ cặp quan hệ từ câu TaiLieu.VN Page sau: Câu : Vì vậy, Mai… Câu :Cũng vậy, bé… Câu :Vì chẳng kịp …nên bé… 3’ Đoạn a hay đoạn b Vì quan hệ từ cặp quan hệ từ thêm vào câu 6,7,8... …mà cập quan hệ từ rừng ngập mặn GV chốt lại: a) Mấy năm qua, chúng ta… nên tỉnh… b) Chảng vên biển tỉnh… - Học sinh đọc yêu cầu mà rừng ngập mặn trồng… Bài 3:+ Đoạn văn nhiều quan hệ từ - Cả... nhóm + Đó từ đóng vai trò - Đại diện nhóm trình bày câu? - Các nhóm trình bày + Đoạn văn hay hơn? Vì hay - Cả lớp nhận xét hơn? Hoạt động lớp • Giáo viên chốt lại: Nêu lại ghi mối quan hệ từ So với
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về quan hệ từ, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Luyện từ và câuLuyện tập về quan hệ từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn