Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Chính tảNghe,viết: Hành trình của bầy ong

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:19

... khác nhận xét, bổ sung HS làm việc cá nhân Các từ cần điền là: Gọi HS trình bày bảng phụ xanh xanh , sót , soạt , biếc H 5 : Củng cố ,dặn dò -Lưu ý từ dễ viết sai -Về nhà luyện viết TaiLieu.VN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Chính tảNghe,viết: Hành trình của bầy ong, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Chính tảNghe,viết: Hành trình của bầy ong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn