Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Kể chuyệnTập đọcVề ngôi nhà đang xây

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 10:04

... sánh nói lên vẻ đẹp - Trụ bê tông nhú lên nhà ? mầm Ngôi nhà giống thơ làm xong Ngơi nhà tranh ngun màu vơi, gạch Ngôi nhà trẻ nhỏ lớn lên trời xanh - Ngôi nhà tựa vào trời sẫm biếc, thở mùi vơi... cầm bay làm việc Ngôi nhà b)Tìm hiểu thở mùi vơi vữa, + Những chi tiết vẽ lên nhà nguyên màu vôi, gạch xây ? Những rãnh tường chưa trát Lớn lên / với trời xanh + Tìm hình ảnh so sánh nói lên vẻ... giọng nhẹ nhàng, đọc tình cảm, tha thiết Nhấn mạnh từ ngữ gợi tả : xây dở, nhú lên, huơ huơ, tựa vào, thở ra, nồng hăng Chú ý cách nghỉ số dòng thơ: Chiều / học Ngôi nhà / trẻ nhỏ - Giàn giáo tựa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Kể chuyệnTập đọcVề ngôi nhà đang xây, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Kể chuyệnTập đọcVề ngôi nhà đang xây

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn