Tuyển tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm – nguyễn thế út

83 81 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:57

... 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình Dương D 2018 30 Chương Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số y Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục R có đồ thị hàm số y = f ( x ) hình vẽ bên Hàm số... N guyễn T hế Út Hàm số đạt cực tiểu điểm 24 Chương Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số Mệnh đề sau đúng? A Hàm số cho có hai điểm cực trị B Hàm số cho khơng có giá trị cực đại C Hàm số cho có... by N guyễn T hế Út Câu 13 Khoảng nghịch biến hàm số y = x3 + 3x2 + Chương Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số C Hàm số đồng biến khoảng (−∞; −1) , (3; +∞); nghịch biến (−1; 3) D Hàm số đồng biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm – nguyễn thế út , Tuyển tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm – nguyễn thế út , Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số, Cực trị của hàm số, Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn