Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Chính tảNghe,viết: Về ngôi nhà đang xây

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:54

...Nhắc h/s cách làm 2b) Vỗ về, vỗ vai, vỗ sóng… Bài 3: Lưu ý HS: Ơ số 1: Chứa tiếng bắt đầu r hay gi 3) Nêu y/c tập Ô số 2: Chứa tiếng bắt đầu v hay d HS hoàn thành tập + Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Chính tảNghe,viết: Về ngôi nhà đang xây, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Chính tảNghe,viết: Về ngôi nhà đang xây

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn