HƯỚNG DẪN GHI NHÃN THỰC PHẨM

45 18 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:45

... vùng ghi thay cho vùng ghi gì? Các thơng tin cơng bố phải có vùng ghi chính? Đáp Có hai cách ghi nhãn bao bì đóng gói hàng hố: a Ghi tất thơng tin bắt buộc vùng ghi nhãn dành ghi nhãn (viết tắt PDP/... Trả Lời Ghi Nhãn", "Hỏi Đáp Về Ghi Nhãn Phần II" "Các Ngoại lệ Về Ghi Nhãn Thực Phẩm cho Doanh nghiệp nhỏ " có phần “Thực phẩm” website FDA Đây tài liệu thiếu cho sách nhỏ "Hướng Dẫn Ghi nhãn... 101.2(a) Vùng ghi thơng tin việc ghi nhãn gì? Cụm từ "vùng ghi thông tin ghi nhãn hàng " thông tin đựơc công bố thường bắt buộc phải có với, khơng cách biệt vật cách biệt khác vùng ghi thông tin,
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN GHI NHÃN THỰC PHẨM, HƯỚNG DẪN GHI NHÃN THỰC PHẨM, Câu Hỏi 1 – 15 Câu hỏi 16-20, Câu hỏi 1 - 25, Các Định Nghĩa Trong Công Bố Hàm Lượng Dinh Dưỡng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn