Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập làm vănLuyện tập tả cảnh

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:44

... vào tả chi tiết - Gọi HS đọc nối tiếp HĐ3 :củng cố ,dặn dò HS luyện viết đoạn …… Lớp NX, bổ sung -Về nhà tiếp tục hồn thành đoạn văn Bình chọn viết hay nhất,có nhiều ý -Xem trước tiết văn tuần. .. tiếp tục hồn thành đoạn văn Bình chọn viết hay nhất,có nhiều ý -Xem trước tiết văn tuần chuẩn bị sáng tạo TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập làm vănLuyện tập tả cảnh, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 7 bài: Tập làm vănLuyện tập tả cảnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn