Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

101 17 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:21

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái NguyênĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái NguyênĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái NguyênĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái NguyênĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái NguyênĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái NguyênĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái NguyênĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái NguyênĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái NguyênĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái Nguyên ... đánh giá, tuyển chọn giống dưa lê phù hợp, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển số giống dưa lê nhập nội vụ Xuân Thu Đông Thái Nguyên Mục tiêu đề tài Xác định giống. .. yếu giống địa phương, như: Dưa lê trắng Hà Nội, dưa mật Bắc Ninh, dưa lê vàng Hải dương để làm phong phú cho giống dưa nước, số giống dưa nước nhập vào nước ta, với lợi cho suất cao, song giá giống. .. nhu cầu dưa cao diện tích canh tác dưa lê tăng chậm Nguyên nhân chủ yếu thiếu giống tốt, thích nghi cho vùng sinh thái Giống dưa nước ta chủ yếu giống dưa địa phương dưa lê Hà Nội, dưa lê vàng Hải
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống dưa lê nhập nội trong vụ xuân và thu đông tại Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn