Pha chế môi trường dinh dưỡng

3 29 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 09:18

... pha chế môi trường nuôi cấy vi sinh vật? 2) Nêu bước pha chế loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật? Nguyên nhân môi trường bị hư hỏng ? Phương pháp bảo quản môi trường? 3) Trình bày loại mơi trường. .. môi trường Các loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật cần pha chế phòng thí nghiệm sinh học Thành phần số môi trường cách pha chế a Môi trường thạch – thịt – peptone (phân lập, nuôi cấy vi khuẩn)... nghĩ đến sử dụng môi trường đặc nghiên cứu vi sinh vật Robert Koch vào năm 1881 Thạch sản phẩm chế tạo từ Rau câu vàng (Gracilaria verucosa) chất làm cứng môi trường Các loại môi trường nuôi cấy
- Xem thêm -

Xem thêm: Pha chế môi trường dinh dưỡng, Pha chế môi trường dinh dưỡng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn