xét quy trình giao dich chứng khoán niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán

6 20 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:22

... giá quy trình giao dịch trung tâm giao dịch nay: động Quy trình giao dịch trung tâm giao dịch UBCKNN triển khai áp dụng thời gian dài, bên cạnh việc tạo quy định, bước thực cách rõ ràng , nhìn quy. .. ty chứng khốn chuyển lệnh qua đại diện cơng ty trung tâm để nhập lệnh vào hệ thống giao dich trung tâm hay giao dich trực tuyến giao dich không sàn ( lệnh chạy trực tiếp vào trung tâm giao dịch) ... Bước : Trung tâm giao dich chứng khốn ghép lệnh , thơng báo kết cho cơng ty chứng khốn - Bước 4: Cơng ty chứng khốn thơng báo kết giao dịch cho nhà đầu tư - Bước 5: Nhà đầu tư nhận chứng khoán
- Xem thêm -

Xem thêm: xét quy trình giao dich chứng khoán niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán , xét quy trình giao dich chứng khoán niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn