Quy trình lập bảng tỷ giá tại BAOVIET bank

11 18 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 08:21

... lý nguồn vốn toàn hệ thống BAOVIET Bank Dưới Quy trình Lập bảng tỷ giá BAOVIET Bank: Điều Lưu đồ nghiệp vụ: Điều Các bước thực hiện: a) Bước Cập nhật thông tin tỷ giá - Chuyên viên Giao dịch... phút, in bảng tỷ giá chuyển sang hành chính, hành gủi bảng scan cho tồn hệ thống, ĐVKD tự nhập bảng tỷ giá hình Led Đvị Bộ phận PR lấy bảng tỷ giá update lên trang web công đoạn up tỷ giá qua... điểm cụ thể Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ định; - Nếu ngày mà tỷ giá đồng ngoại tệ biến động mạnh, Chuyên viên Giao dịch ngoại tệ phải thiết lập Bảng Tỷ giá mới; c) Bước In Bảng Tỷ giá Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình lập bảng tỷ giá tại BAOVIET bank , Quy trình lập bảng tỷ giá tại BAOVIET bank , Điều 2. Các bước thực hiện:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn