Quản lý hoạt động giáo dục phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ ở các trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố hồ chí minh tt tiếng anh

25 21 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2019, 05:39

... limitations - Về phía nhà trường: Chưa thực ý thức vai trò tầm quan trọng hoạt động giáo dục preventing and controlling accidents and injuries cho trẻ Chưa kịp thời trang bị tu sửa sở vật chất bị hư hỏng,... toàn cho trẻ, trang thiết bị không quy cách để gây nên cố đáng tiếc Người làm công tác quản lý: chưa thật sát sao, chưa có đạo, quan tâm kịp thời triệt để, chưa kịp thời phát bồi dưỡng cho giáo. .. sites: Select the schools to test, the schools to control and determine the testing time We conducted tests at non- public preschool schools in Binh Thanh District, Ho Chi Minh City Specifically:
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ ở các trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố hồ chí minh tt tiếng anh , Quản lý hoạt động giáo dục phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ ở các trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố hồ chí minh tt tiếng anh , From the above theoretical and practical issues, being the principal of a non-public preschool in Ho Chi Minh City, I know the issue "management of education activities of preventing and controlling accidents and injuries for children at non-public , - Về phía nhà trường: Chưa thực sự ý thức được vai trò tầm quan trọng của hoạt động giáo dục preventing and controlling accidents and injuries cho trẻ. Chưa kịp thời trang bị tu sửa cơ sở vật chất bị hư hỏng, thiếu an toàn cho trẻ, những trang thiết bị kh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn