Sách Cambridge IELTS 14 (Academic) Bản Full (Test + Script + Key)

128 371 1
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 23:42

Cambridge IELTS 14 là tài liệu luyện đề thi IELTS chính thống được xuất bản bởi NXB ĐH Cambridge với các tác giả là giáo sư, tiến sư chuyên ra đề thi IELTS thật. Vì thế, nguồn đề này được xem là đề thật để các bạn luyện tập, tăng khả năng tự tin khi làm bài thi của mình.Thông thường, đề thi Cambridge IELTS trong sách và đề thật tương đương nhau nên để sử dụng tốt tài liệu này, bạn hãy đặt đồng hồ để thi theo đề thi. Chuẩn bị không gian thi và dù có mệt bạn cũng phải hoàn thành bài thi đúng thời gian. ... dominated by cars.' 21 Questions 1 4-1 8 Reading Passage has seven paragraphs, A-G Which paragraph contains the following information? Write the correct letter, A-G, in boxes 1 4-1 8 on your answer sheet... Questions 1-1 3, which are based on Reading Passage below THE IMPORTANCE OF CHILDREN'S PLAY Brick by brick, six-year-old Alice is building a magical kingdom Imagining fairy-tale turrets and fire-breathing... policies on 'The type of play we are interested in is child-initiated, spontaneous and unpredictable- but, as soon as you ask a five-year-old "to play", then you as the researcher have intervened,'
- Xem thêm -

Xem thêm: Sách Cambridge IELTS 14 (Academic) Bản Full (Test + Script + Key), Sách Cambridge IELTS 14 (Academic) Bản Full (Test + Script + Key)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn