(Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất và phân phối rau sạch tại Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái Nguyên

71 28 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 23:21

Tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất và phân phối rau sạch tại Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái NguyênTìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất và phân phối rau sạch tại Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái NguyênTìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất và phân phối rau sạch tại Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái NguyênTìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất và phân phối rau sạch tại Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái NguyênTìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất và phân phối rau sạch tại Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái NguyênTìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất và phân phối rau sạch tại Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái NguyênTìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất và phân phối rau sạch tại Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái NguyênTìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất và phân phối rau sạch tại Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái NguyênTìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất và phân phối rau sạch tại Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái NguyênTìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất và phân phối rau sạch tại Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái NguyênTìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất và phân phối rau sạch tại Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái Nguyên -ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - PHẠM MAI CHI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: TÌM HIỂU TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHÂN PHỐI RAU SẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên nghành : Phát triển nông thôn Khoa : Kinh tế Phát triển nơng thơn Khóa : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN N TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - PHẠM MAI CHI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: TÌM HIỂU TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHÂN PHỐI RAU SẠCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo Định hướng đề tài Chuyên nghành Khoa : Chính quy : Hướng ứng dụng : Phát triển nông thôn : Kinh tế Phát triển nơng thơn Lớp Khóa Giảng viên hướng dẫn Cán sở hướng dẫn : K46 – PTNT – N02 : 2014 - 2018 : ThS Nguyễn Thị Hiền Thương : Đỗ Văn Cương Thái nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập tốt nghiệp vừa qua, để hồn thành khóa luận tốt nghiệp, ngồi nỗ lực thân tơi nhận nhiều quan tâm giúp đỡ tập thể, cá nhân trường Trước hết, xin chân thành cảm ơn thầy giáo, giáo Khoa Kinh tế & Phát triển Nông thôn Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Th.S Nguyễn Thị Hiền Thương, người trực tiếp hướng dẫn tận tình, chu đáo cho tơi suốt q trình làm luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tới gia đình bạn bè động viên, khích lệ tơi hồn thành luận văn thực tập tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên Phạm Mai Chi năm 2018 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Điều kiện sản xuất rau công ty 29 Bảng 3.2: Năng suất sản lượng số loại rau cơng ty 42 Bảng 3.3: Tình hình giá bán số loại rau 43 Bảng 3.4: Xử lý rác thải từ sản xuất qua điều tra 45 Bảng 3.5 Phân tích ma trận SWOT trang trại rau Giá bán không ổn định 47 Bảng 3.6: Nhật ký thực tập 52 iii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Hình 3.1 Bản đồ vị trí địa lý Cơng ty CP Chế biến Nơng sản Thái Ngun 20 Hình 3.2 Sơ đồ máy hoạt động công ty 24 Hình 3.3 Biểu đồ doanh thu đạt năm công ty 26 Hình 3.4 Biểu đồ phân bố chi phí sản xuất rau cơng ty 39 Hình 3.5 Đồ thị thể diện tích cấu số loại rau cơng ty 40 Hình 3.6 Sơ đồ tình hình phân phối rau công ty 45 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Các từ viết tắt Đầy đủ BVTV Bảo vệ thực vật KH-KT Khoa học kĩ thuật NTD Người tiêu dùng NSX Người sản xuất v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết thực nội dung thực tập 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập 1.3.2 Phương pháp thực 1.4 Thời gian địa điểm thực tập PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Về sở lý luận 2.1.1 Các khái niệm 2.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất rau 2.1.3 Các văn pháp lý liên quan đến nội dung học tập 17 2.2 sở thực tiễn 18 2.2.1 Kinh nghiệm sản xuất phân phối rau số địa phương Việt Nam 18 2.2.2 Những học kinh nghiệm sản xuất tiêu thụ rau 19 PHẦN KẾT QUẢ THỰC TẬP 20 3.1 Khái quát sở thực tập 20 vi 3.1.1 Thông tin địa bàn nghiên cứu 20 3.1.2 Những thành tựu đạt công ty cổ phần chế biến nông sản Thái Nguyên 26 3.2 Hoạt động sản xuất phân phối rau công ty 27 3.2.1 Nguồn lực sản xuất 27 3.2.2 Hoạt động sản xuất 28 3.2.2 Hoạt động phân phối 45 3.2.3 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức sản xuất phân phối rau công ty 47 3.3 Nội dung thực tập việc cụ thể sở thực tập 51 3.3.1 Mơ tả, tóm tắt cơng việc làm Công ty CP Chế biến Nông sản Thái Nguyên 51 3.3.2 Bài học rút kinh nghiệm 57 3.3.3 Đề xuất giải pháp 58 PHẦN KẾT LUẬN KIỀN NGHỊ 60 4.1 Kết luận 60 4.2 Kiến nghị 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết thực nội dung thực tập Việt Nam nước nông nghiệp với 70% dân số lao động sống nơng thơn Ngành nơng nghiệp ngành vị trí vai trò quan trọng kinh tế nước ta Nhiệm vụ nông nghiệp sản xuất lương thực, thực phẩm nông sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu xã hội, đặc biệt sản xuất rau.(1) Rau xanh loại thực phẩm quan trọng, cần thiết cho thể người khơng thể thay Rau góp mặt bữa cơm gia đình, cung cấp nhiều vitamin chất khoáng cần thiết cho phát triển người Cùng với phát triển đất nước, thị trường phát triển, đời sống người dân nâng cao nhu cầu chủng loại chất lượng thực phẩm tăng lên Trong tình hình phát triển phát triển sản xuất tiêu thụ sản phẩm sạch, an tồn vấn đề tính cấp thiết phát triển kinh tế, xã hội, môi trường sức khỏe người Đặc biệt sản xuất rau an tồn nhiều vấn đề dư luận quan tâm Nhưng đất nước ta nước cơng nghiệp hóa, thị hóa gia tăng dân số làm cho diện tích đất nơng nghiệp bị thu hẹp, ô nhiễm môi trường nặng nề, Vậy với tình liệu nơi sản xuất rau an tồn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng người dân không ? Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái Nguyên đơn vị chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm nơng nghiệp an tồn địa bàn tỉnhcơng ty quy mơ sản xuất tiêu thụ rau lớn, sản phẩm thương hiệu, liên kết với 35 trường học địa bàn tỉnh Thái Nguyên, sản phẩm công ty nhiều người biết đến Tuy nơi sản xuất rau lớn Thái Nguyên, lượng rau đủ an tồn khơng? Sản xuất tiêu thụ rau nào? Gặp khó khăn gì? cần làm để đẩy mạnh sản xuất phân phối rau công ty thời gian tới để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Xuất phát từ lý nên em chọn “Tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất phân phối rau Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái Nguyên” làm đề tài tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở tìm hiểu hoạt động sản xuất phân phối rau Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái Nguyên thời gian qua đề xuất số giải pháp phát triển sản xuất phân phối rau công ty năm tới 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá thực trạng sản xuất phân phối rau Công ty Chế biến Nông sản Thái Nguyên - Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất tiêu thụ rau Công ty Chế biến Nông sản Thái Nguyên - Phân tích SWOT Cơng ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái Nguyên - Đề xuất giải pháp phát triển sản xuất phân phối rau góp phần phát triển sản xuất nơng nghiệp cơng ty thời gian tới 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập - Tình hình sản xuất phân phối rau thời gian qua cơng ty - Những thuận lợi, khó khăn yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất phân phối rau công ty ... thụ rau Công ty Chế biến Nơng sản Thái Ngun - Phân tích SWOT Cơng ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái Nguyên - Đề xuất giải pháp phát triển sản xuất phân phối rau góp phần phát triển sản xuất nông. .. xuất phân phối rau công ty thời gian tới để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Xuất phát từ lý nên em chọn Tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất phân phối rau Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái. .. thành tựu đạt công ty cổ phần chế biến nông sản Thái Nguyên 26 3.2 Hoạt động sản xuất phân phối rau công ty 27 3.2.1 Nguồn lực sản xuất 27 3.2.2 Hoạt động sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: (Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất và phân phối rau sạch tại Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái Nguyên, (Khóa luận tốt nghiệp) Tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất và phân phối rau sạch tại Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn