(Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý lâm sàng bệnh sán lá gan lớn ở trâu, bò tại tỉnh Hà Giang và biện pháp phòng trị

86 22 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 23:17

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý lâm sàng bệnh sán lá gan lớn ở trâu, bò tại tỉnh Hà Giang và biện pháp phòng trịNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý lâm sàng bệnh sán lá gan lớn ở trâu, bò tại tỉnh Hà Giang và biện pháp phòng trịNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý lâm sàng bệnh sán lá gan lớn ở trâu, bò tại tỉnh Hà Giang và biện pháp phòng trịNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý lâm sàng bệnh sán lá gan lớn ở trâu, bò tại tỉnh Hà Giang và biện pháp phòng trịNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý lâm sàng bệnh sán lá gan lớn ở trâu, bò tại tỉnh Hà Giang và biện pháp phòng trịNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý lâm sàng bệnh sán lá gan lớn ở trâu, bò tại tỉnh Hà Giang và biện pháp phòng trịNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý lâm sàng bệnh sán lá gan lớn ở trâu, bò tại tỉnh Hà Giang và biện pháp phòng trịNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý lâm sàng bệnh sán lá gan lớn ở trâu, bò tại tỉnh Hà Giang và biện pháp phòng trịNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý lâm sàng bệnh sán lá gan lớn ở trâu, bò tại tỉnh Hà Giang và biện pháp phòng trị ... tỉnh Hà Giang - Xác định đặc điểm bệnh lý, lâm sàng bệnh sán gan lớn trâu, bò tại tỉnh Hà Giang - Nghiên cứu biện pháp điều trị bệnh sán gan trâu, bò - Đề xuất biện pháp phòng, trị bệnh sán. .. tỉnh Hà Giang chưa ý Để góp phần phòng chống bệnh sán gan lớn cho đàn trâu, bò Hà Giang, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý lâm sàng bệnh sán gan lớn trâu, bò. .. tỉnh Hà Giang biện pháp phòng trị ” Mục tiêu nghiên cứu - Xác định loài sán gan ký sinh trâu, bò số huyện thuộc tỉnh Hà Giang - Xác định số đặc điểm dịch tễ bệnh sán gan lớn trâu, bò tại số
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý lâm sàng bệnh sán lá gan lớn ở trâu, bò tại tỉnh Hà Giang và biện pháp phòng trị, (Luận văn thạc sĩ) Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý lâm sàng bệnh sán lá gan lớn ở trâu, bò tại tỉnh Hà Giang và biện pháp phòng trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn