Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Luyện từ và câuTổng kết vốn từ

2 37 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 23:05

... - Cho HS đọc tập - HS đọc đọc nối tiếp BT2 + Yêu cầu HS tìm hình ảnh so sánh đoạn 1; - HS tìm , nêu ý kiến hình ảnh so sánh, nhân hóa đoạn 2; nhắc lại VD câu văn có mới, riêng đoạn - GV nhận xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Luyện từ và câuTổng kết vốn từ, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Luyện từ và câuTổng kết vốn từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn