Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Luyện từ và câuÔn tập về từ loại

2 34 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 23:03

... XĐ đáp án SGV tr273 câu thuộc kiểu câu +Tìm xem chủ ngữ DT hay đại từ +Mỗi kiểu câu nêu VD HS làm việc cá nhân Gọi HS trình bày HĐ4 : củng cố ,dặn dò -Nhắc lại kiến thức động từ, tính từ học... trình bày HĐ4 : củng cố ,dặn dò -Nhắc lại kiến thức động từ, tính từ học Chuẩn bị tiết sau Ôn tập từ loại -NX tiết học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Luyện từ và câuÔn tập về từ loại, Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Luyện từ và câuÔn tập về từ loại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn