Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Tập làm vănLuyện tập tả người (Tả ngoại hình)

2 17 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 23:00

... nhắc lại HS làm việc cá nhân Lớp NX, bổ sung dựa theo y/c Gọi HS trình bày nối tiếp Bình hay HĐ3 :củng cố ,dặn dò -Về nhà hoàn thành tiếp đoạn văn -Chuẩn bị cho tiết TLV Luyện tập làm biên họp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Tập làm vănLuyện tập tả người (Tả ngoại hình), Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Tập làm vănLuyện tập tả người (Tả ngoại hình)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn