Giáo án Tiếng việt 5 tuần 1 bài: Từ đồng nghĩa

4 26 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 22:50

... đúng: Nghĩa từ kiến thiết, xây dựng có nghĩa giống hoạt động Nghĩa từ vàng xuộm, vàng hoe, vàng lịm có nghĩa giống màu vàng - GV chốt lại: Những từ có nghĩa giống - HS lắng nghe gọi từ đồng nghĩa. .. Mỗi em phải đặt hai bài, HS lớp viết vào câu, câu chứa từ cặp từ đồng nghĩa (như mẫu SGK) Nếu em đặt câu có chứa đồng thời hai đồng nghĩa đáng khen (VD: Nhờ chịu khó học hỏi nên Nam học hành tiến... theo dõi, nhận xét có lời giải Đáp án: a) Các từ kiến thiết xây dựng thay cho nghĩa từ giống hoàn toàn b) Các từ vàng xuộm, vàng hoe, vàng lịm không thay cho nghĩa chúng khơng hồn tồn giống Vàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng việt 5 tuần 1 bài: Từ đồng nghĩa, Giáo án Tiếng việt 5 tuần 1 bài: Từ đồng nghĩa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn