GA tin 4 cùng học tin học quyển 2

160 14 0
  • Loading ...
1/160 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 21:41

... Lấy 27 đổi kg (= 27 .000 kg) Sau lấy 27 .000 kg chia cho 15 kg 27 .000 : 15 = 1800 lần - Tính xem máy tính xưa chiếm - Thực hành tính tốn diện tích phòng rộng 20 - Lấy 167 m2 chia cho 20 m2 m2 167... m2 167 : 20 = 8.35 phòng - Trả lời câu hỏi - Tính tổng 15, 21 thông tin vào + Thông tin vào là: 15, 21 , dấu (+) gì, thơng tin gì? + Thơng tin là: kết phép - Tính hiệu 20 0 177; thơng tin tính... Gọi học sinh vào thi theo lượt - GV quan sát học sinh làm nhận xét cho học sinh - Học sinh vẽ theo mẫu: Hoạt động HS - Học sinh lắng nghe -Họa sinh nhắc lại ghi nhớ Học sinh làm theo dẫn GV - Học
- Xem thêm -

Xem thêm: GA tin 4 cùng học tin học quyển 2 , GA tin 4 cùng học tin học quyển 2 , - Vận dụng các công cụ vẽ đã học để vẽ các hình ảnh khó hơn., ÔN TẬP CHƯƠNG II, BÀI 3: SỬ DỤNG PHÍM SHIFT (TIẾT 1), ÔN TẬP HỌC KỲ I, II. PHẦN THỰC HÀNH: ( 25 Phút), CHƯƠNG V: EM TẬP DẠY THẢO, BÀI 6: TRÌNH BÀY CHỮ ĐẬM, CHỮ NGHIÊNG, Ngày dạy: ………………. Tuần 26, BÀI 2: THÊM MỘT SỐ LỆNH CỦA LOGO ( TIẾT 1 ), BÀI 4: ÔN TẬP ( TIẾT 1 ), BÀI 3: EM HỌC NHẠC VỚI ENCORE (TIẾP)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn