Giáo án Tiếng việt 5 tuần 1 bài: Nghìn năm văn hiến

2 18 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 19:06

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC NGHÌN NĂM VĂN HIẾN I Mục Tiêu : -Biết đọc văn bẩn khoa học thường thức có bảng thống kê -Hiểu : VN có truyền thống khoa cử lâu đời.Đó chứng văn hoá lâu đời nước ta II Đồ dùng học tập: -Tranh minh hoạ SGK -Bảng phụ viết sẵn bảng thống kê III Hoạt động dạy học : 1Kiểm tra cũ : -Gọi 2HS đọc Quang cảnh ngày mùa TLCH Dạy a Giới thiệu SGVtr63 b Bài : HĐ1 :Luyện đọc -Gọi 1HS - giỏi đọc Cả lớp đọc thầm theo -GV chia 3đoạn -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần Luyện đọc từ khó mục Sửa lỗi HS ngắt nghỉ sai -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần Giải nghĩa từ khó mục :văn hiến, Văn miếu, Quốc Tử Giám, tiến sĩ, chứng -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , tích… đổi đoạn cho ) HS hoạt động theo nhóm -GV đọc mẫu HĐ2:Tìm hiểu bài: Cả lớp đọc thầm theo đoạn Câu SGK? -Khách nước ……… đoạn … 3000 tiến sĩ Câu 2SGK? -Triều đại tổ chức nhiều khoa thi :Triều Lê-104 khoa thi -Triều đại có nhiều tiến sĩ nhất:Triều đoạn Lê-1780 tiến sĩ Câu 3SGK? -Người VN … lâu đời HĐ3: Luyện đọc diễn cảm -Từ ý đoạn HS nêu cách đọc -Thi đọc đoạn Từ đầu ……… sau -Luyện đọc theo nhóm Lớp NX sửa sai - Gọi HS đọc -Em nêu ý ? ý mục I -Liên hệ thực tế Để noi gương cha ơng em cần phải làm ? VD:…học giỏi … HĐ4:củng cố ,dặn dò, NX tiết học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng việt 5 tuần 1 bài: Nghìn năm văn hiến, Giáo án Tiếng việt 5 tuần 1 bài: Nghìn năm văn hiến

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn