Luận văn tận dụng đá vôi mgo cao làm nguyên liệu cho clinker

84 51 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2019, 08:35

Đá vôi là nguyên liệu chính trong sản xuất clinker xi măng, chiếm khoảng 80% trong tổng nguyên liệu sản xuất clinker. Theo yêu cầu của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6072:2013, hàm lượng MgCO3 trong đá vôi dùng để sản xuất clinker xi măng pooc lăng phải nhỏ hơn 7% (tương đương với hàm lượng MgO trong đá vôi phải nhỏ hơn 2,8%) do MgO dễ kết tinh ở dạng khoáng periclase (MgO tự do) trong clinker có hàm lượng MgO cao, sẽ gây hiện tượng không ổn định thể tích cho xi măng và bê tông. Chính vì vậy đá vôi có hàm lượng MgO lớn hơn 2,8% thường không được sử dụng, và việc sử dụng loại đá vôi này trong phối liệu, làm cho phối liệu có hàm lượng MgO cao, ảnh hưởng đến chất lượng clinker như thế nào cần phải nghiên cứu.Hơn nữa, ở Việt Nam, theo TCVN 7024:2013 qui định hàm lượng MgO trong clinker nhỏ hơn 5%, vì vậy nếu clinker có hàm lượng MgO lớn hơn 5% thì không được bán trên thị trường, trong khi đó ở Mỹ và Ấn Độ cho phép hàm lượng MgO trong clinker nhỏ hơn 6%. Như vậy vấn đề tiếp theo là clinker có hàm lượng MgO 6% có sử dụng được hay không cũng cần phải nghiên cứu làm rõ. ... C CaO C2F 2CaO. Fe2O3 C2S 2CaO. SiO2 C3A 3CaO. Al2O3 C3S 3CaO. SiO2 C4AF 3CaO. Al2O3.Fe2O3 C5A3 5CaO. 3Al2O3 CA CaO. Al2O3 CF CaO. Fe2O3 CKT Cặn không tan CL Clanhker ĐV4 Đá vôi có hàm lượng khoảng MgO. .. lượngMgO cao, vàgây tượng khơng ổn định thể tích cho xi măng bê tơng Chính vậyđá vơi cóhàm lượng MgO lớn 3,3% thường không đượcsử dụng, việc sử dụng loại đá vôi phối liệu, làm cho phối liệu có... Là nhằm “Xác định giới hạn sử dụng đá vôi cao MgO phối liệu sản xuất clanhker xi măng Pooc lăng” Ý nghĩa thực tế đề tài Nhằm tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu đá vôi sẵn có, tránh lãng phí tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tận dụng đá vôi mgo cao làm nguyên liệu cho clinker, Luận văn tận dụng đá vôi mgo cao làm nguyên liệu cho clinker, Phương pháp nghiên cứu., Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn