KHÓA LUẬN TN SƯ PHẠM LÝ

99 54 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2019, 15:21

... lặp lại TN Điều có nghĩa là: với thiết bị TN, điều kiện TN bố trí lại TN, tiến hành lại TN, tượng, trình VL phải diễn TN giống TN trước 1.4.3 Vai trò TNVL dạy học Vật lý 1.4.3.1 Vai trò TN theo... niệm: TN HS TN HS tiến hành lớp, phòng TN hay nhà, nhằm khảo sát kiểm chứng tượng, định luật, với mức độ tự lực khác nhau.[3] - Phân loại TN HS: bao gồm TN trực diện, TN thực hành VL, TN VL... phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận thực tiễn việc sử dụng TN nói chung TNTT nói riêng dạy học VL Quy trình thiết kế chế tạo số TN đơn giản chương trình VL phổ thơng Q trình dạy học có sử dụng TNTT
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÓA LUẬN TN SƯ PHẠM LÝ, KHÓA LUẬN TN SƯ PHẠM LÝ, PHẦN I: MỞ ĐẦU, Cấu trúc đề tài, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ THEO HƯỚNG TÍCH PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH, CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ PHỔ THÔNG, CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM, PHẦN V: PHỤ LỤC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn