NGUYÊN tắc và BIỆN PHÁP sử DỤNG PP HDTH TRONG dạy học môn ĐLCM của ĐCSVN ở TRƯỜNG CĐCT

56 17 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2019, 17:22

... tiêu mơn học xác triển khai việc dạy học theo mục tiêu Mục tiêu môn học định chất lượng hiệu trình dạy học Vì sử dụng PP HDTH dạy học môn ĐLCM ĐCSVN trước hết phải đảm bảo mục tiêu môn học Vì nắm... khâu quy trình thực PP HDTH mơn ĐLCM ĐCSVN: - Quy trình thực GV Bước 1: Xây dựng đề cương, giáo án sử dụng PP HDTH môn ĐLCM ĐCSVN gồm: Đề cương, giáo án sử dụng PP HDTH ĐLCM ĐCSVN thiết kế theo... sung Do đó, biện pháp tác giả đề xuất phù hợp 12 thời điểm định điều kiện thực tế Trường - Nguyên tắc đảm bảo mối quan hệ GV SV Sử dụng PP HDTH dạy học môn ĐLCM ĐCSVN cần đảm bảo hiệu học tập SV
- Xem thêm -

Xem thêm: NGUYÊN tắc và BIỆN PHÁP sử DỤNG PP HDTH TRONG dạy học môn ĐLCM của ĐCSVN ở TRƯỜNG CĐCT , NGUYÊN tắc và BIỆN PHÁP sử DỤNG PP HDTH TRONG dạy học môn ĐLCM của ĐCSVN ở TRƯỜNG CĐCT , Vì vậy khi sử dụng PP HDTH trong dạy học môn ĐLCM của ĐCSVN trước hết phải đảm bảo được mục tiêu môn học. Vì nắm được mục tiêu môn học sẽ giúp SV nắm vững kiến thức, SV sẽ biết được nội dung mình cần biết ở từng chương học, ví dụ khi dạy đến Chương I: Sự , Tính tích cực của người học phụ thuộc rất nhiều vào tính tích cực của PP giảng dạy. Việc dạy học chỉ có hiệu quả và chất lượng cao khi có sự cộng tác chặt chẽ, phù hợp giữa thầy và trò, trong đó, thầy giữ vai trò chủ đạo, giữ vai trò tích cực, tự lực làm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn