đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ninh thuận

118 18 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2019, 17:12

... thi đầu tư xây dựng Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng bao gồm: Chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi. .. dựng cơng trình chi phí tư vấn khác liên quan; - Chi phí khác gồm chi phí hạng mục chung chi phí khơng thuộc chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây. .. cơng trình Dự tốn cơng trình bao gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác chi phí dự phòng cơng trình Nội dung tổng mức đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ninh thuận , đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ninh thuận , - Chi phí khác gồm chi phí hạng mục chung và các chi phí không thuộc chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí dự phòng. Trong đó, Chi phí hạng mục chung gồm chi phí xây dựng nhà tạm để ở và điề..., - Chấp thuận các thay đổi biện pháp thi công, yêu cầu kỹ thuật do nhà thầu đề xuất nhưng phải đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và không làm thay đổi giá trị hợp đồng đã ký kết. Kiểm soát các thay đổi trong quá trình thi công xây..., Nhà nước đã ban hành Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định và các Văn bản liên quan để hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình , một số văn bản đó là:, Bảng 1.1: So sánh Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 và Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 (Nguồn: Giá xây dựng), Trong quá trình thi công xây dựng thường có nhiều đơn vị thuộc các thành phần kinh tế tham gia thực hiện phần công việc của mình theo một trình tự nhất định về thời gian và không gian trên mặt bằng thi công chật hẹp. Đặc điểm này đòi hỏi các doanh ngh..., VTM = GBT,TĐC + GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP (1.1), ± ∆IXDCT: mức biến động bình quân của chỉ số giá xây dựng theo thời gian dựng công trình so với mức độ trượt giá bình quân của đơn vị thời gian (quý, năm) đã tính và được xác định trên cơ sở dự báo xu hướng biến động của các yếu tố chi phí giá cả tron..., - Trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt tại số 134 đường 21/8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận., Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công –dự toán tại Quyết định số 574/QĐ-SNNPTNT ngày 27/12/2010 của Sở Nông nghiệp và PTNT., Dự án được phần chia thành 04 gói thầu thi công xây lắp: Gói thầu 04-XL, 05-XL, 06-XL, 07-XL và triển khai thi công vào Quý I/2011. Trong quá trình thực hiện dự án phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế và xử lý kỹ thuật nhiều hạng mục vì thực tế khi thi c..., - Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, báo cáo kinh tế kỹ thuật: 63 công trình; số tiền cắt giảm làm 87,556 tỷ đồng, đạt tỷ lệ cắt giảm 13,43%., Bảng 3.12: Thống kê thiết kế bản vẽ thi công, Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đã thẩm định trong năm 2016, Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ giám sát hiện trường thông qua các lớp nghiệp vụ bồi dưỡng quản lý dự án. Bên cạnh đó, yêu cầu đội ngũ tư vấn giám sát, kỹ sư giám định thi công xây dựng cần được củng cố, nâng cao về kinh nghiệm, thường xuyên c...

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn