bao cao tim hieu day chuyen dieu khien nha may xi mang

23 46 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2019, 00:50

Nhà máy xi măng Long Sơn sử dụng máy móc hiện đại, sử dụng thiết bị của các hãng nổi tiếng Loscher, IKN, ABB của cộng Hòa Liên Bang Đức và công nghệ sản xuất của Nhật Bản.III.Nghiên cứu cấu hình hệ thống điều khiển DCS của dây chuyền sản xuất xi măng.IV.Nghiên cứu về bộ điều khiển PLC chính của dây chuyền sản xuất.Modul CPU PM 902 F Để lập trình PLC ABB và cài đặt tà dùng phần mềm Control Biulder
- Xem thêm -

Xem thêm: bao cao tim hieu day chuyen dieu khien nha may xi mang, bao cao tim hieu day chuyen dieu khien nha may xi mang, II. Dây chuyền công nghê sản xuất xi măng của công ty Long Sơn., III. Nghiên cứu cấu hình hệ thống điều khiển DCS của dây chuyền sản xuất xi măng, IV. Nghiên cứu về bộ điều khiển PLC chính của dây chuyền sản xuất.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn