Các phương pháp xử lí chất thải rắn tại thành phố Hà Nội

13 49 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2019, 00:36

nhà máy xử lí rác thải Đông Anh tại huyện Đông Anh xử dụng công nghệ đốt Plasma, tiên phong trong công cuộc xử lí rác thải ( xử lí được nhiều loại rác như rác sinh hoạt, rác công nghiệp, rác y tế) bằng các phương pháp công nghệ cao. Với công suất 300 tấn ngày đêm với chi phí vận hành nhỏ nhất (16USD1 tấn rác thô), chiếm mặt bằng nhỏ nhất (10m2 1 tấn rác thô) , tỷ lệ rác thải phải chôn lấp là 0% ... dân thời gian dài Đề xu t TP Hà Nội để nâng cao chất lượng xử lí rác thải: + Theo Quy Hoạch Xử lý chất thải rắn TP Hà Nội đến năm 2030, Hà Nội có 17 khu xử lý chất thải rắn ( có khu hữu nâng... số phương pháp xử lí chất thải áp dụng Việt Nam: - - Phương pháp thiêu đốt: Là phương pháp phổ biến giới để xử lí chất thải nói chung, đặc biệt chất thải cơng nghiệp, chất thải độc hại,… Phương... đề xử lí rác Hà Nội Lượng rác thải rắn sinh hoạt TP Hà Nội lớn khoảng 5000 tấn/ ngày chiếm gần 60% lượng rác tồn TP, bình qn năm tăng 15 %[1] Dự kiến lượng rác thải sinh hoạt phải xử lí năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phương pháp xử lí chất thải rắn tại thành phố Hà Nội, Các phương pháp xử lí chất thải rắn tại thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn