Nghiên cứu chọn tạo dòng bố mẹ chống chịu bạc lá, rầy nâu phục vụ phát triển lúa lai hai dòng ở Việt Nam

224 17 0
  • Loading ...
1/224 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2019, 00:01

... cứu - Tạo 1-2 dòng bố mẹ có khả chống chịu bạc lá, 1-2 dòng bố mẹ có khả chống chịu rầy nâu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa lai hai dòng chống chịu rầy nâu, bạc nước ta - Tạo 1-2 tổ hợp lai. .. 2.3.2 Lai tạo chọn lọc dòng bố mẹ lúa lai kháng bệnh bạc lá, rầy nâu 52 2.3.2.1 Lai tạo chọn lọc dòng bố mẹ chống chịu rầy nâu, bạc 53 2.3.2.2 Kiểm tra có mặt gen kháng dòng bố mẹ chống chịu. .. chống chịu bạc lá, rầy nâu phục vụ phát triển lúa lai hai dòng Việt Nam sẽ tạo dòng bố mẹ có khả chống chịu tốt, khả kết hợp cao làm đa dạng nguồn vật liệu cho chọn tạo giống lúa lai dòng chống chịu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chọn tạo dòng bố mẹ chống chịu bạc lá, rầy nâu phục vụ phát triển lúa lai hai dòng ở Việt Nam, Nghiên cứu chọn tạo dòng bố mẹ chống chịu bạc lá, rầy nâu phục vụ phát triển lúa lai hai dòng ở Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn