HT dai hoc van hien

1 31 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2019, 22:45

Giáo dục Đông Nam Á, bài học thực tiễn và áp dụng vào giáo dục Việt Nam.Bài viết nằm trong chuỗi giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tại Việt Nam thông qua việc áp dụng mô hình giáo dục hiện đại tại các quốc gia thuộc khu vực Đông Á
- Xem thêm -

Xem thêm: HT dai hoc van hien, HT dai hoc van hien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn