Đề THI THỬ THPQG CHUYÊN THÁI BÌNH lần 3

3 51 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2019, 22:41

... , đường tròn tâm O ' lấy điểm B Thể tích khối tứ diện OO ' AB có giá trị lớn bằng? A R3 B 3R 3 C R3 D R3 Câu 46 Trong không gian hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai điểm A 1;1;1 , B  2; 2;1 mặt... phần tử S x2 8 B.5 C D -1 3 Câu 50 Cho tập S có 12 phần tử Hỏi có cách chia tập S thành hai tập ( Không kể thứ tự ) mà hợp chúng S A A 31 2  B 31 2  C 31 2  D 31 2  ... m  x3  m có nghiệm x 1; 2 A.16 Câu 42 Cho x ; y P D 64 B.15 C.17 D 18 thỏa mãn  x  3   y  1  Tìm giá trị nhỏ biểu thức 2 y  xy  7 x  y  x  y 1 B A .3 C 114 11 Câu 43 Biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề THI THỬ THPQG CHUYÊN THÁI BÌNH lần 3 , Đề THI THỬ THPQG CHUYÊN THÁI BÌNH lần 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn